Kennisbank

  • Deze poster maakt het traject van de methode 'Geen nood bij brand' inzichtelijk. 'Geen nood bij brand' is door brandweer en zorginstellingen ontwikkeld om het bewustzijn van brandveiligheid en zelfredzaamheid te vergroten.

  • In deze folder wordt de methode 'Geen nood bij brand' toegelicht. Het doel van de methode is het bewustzijn van brandveiligheid en zelfredzaamheid te vergroten.

  • Met deze online cursus wordt het bewustzijn ten aanzien van brandveiligheid verbeterd. Het doel is medewerkers bewust te laten worden van de veiligheidsrisico's, zodat zij leren wat de invloed van persoonlijk handelen is op brandveiligheid.

  • Deze infobladen beschrijven de achtergronden, doelstellingen en toepassing van de brandveiligheidsvoorschriften voor de 'woonfunctie voor zorg' en voor de 'functie gezondheidszorg' in het Bouwbesluit 2012.

  • Van regelgericht naar risicogegestuurd. Dat is het uitgangspunt bij het beleid dat de zorgbranches formuleren voor brandveiligheid. In dit ambitiepaper van het COT hebben de zorgbranches dit uitgangspunt laten uitwerken.

  • In dit schema wordt inzichtelijk gemaakt wat de consequenties zijn voor de brandmeldinstallaties (BMI) bij toename van de intensiteit van zorg.

  • Het platform Goede BHV praktijken heeft een boekje samengesteld over de organisatie van interne noodhulp.

  • Op 12 maart 2011 vond er een ernstig brandincident plaats bij ggz-instelling Rivierduinen. Het COT, Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement, heeft een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de gebeurtenissen en de ondernomen acties.

Pagina's