Kennisbank

  • Eén integraal brandveiligheidsbeleid voor alle 800 woongebouwen was een flinke uitdaging voor gehandicaptenorganisatie ’s Heeren Loo. Na drie jaar staat het beleid stevig, gebaseerd op een risicogestuurde aanpak.

  • Het opstellen van integraal beleid voor brandveiligheid én een veranderende organisatie door reorganisaties en fusies. Dat liep bij VVT-organisatie Careyn jarenlang parallel.

  • HVO-Querido, een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, heeft risicogestuurde brandveiligheid sinds 2007 hoog op de agenda staan. Dat heeft geleid tot een flinke verbetering voor alle vijftig locaties.

  • Het onderzoeksrapport 'Hulp bij brandveiligheidsbeslissingen, een beschouwing over de theorie en de praktische toepassing van automatische brandblusinstallaties in de zorg' is een verslag van kwalitatief onderzoek van Crisislab naar de waarde van

  • Met de Bewaarkaart 'Brandveiligheid in de zorg en opvang' kunnen cliëntenorganisaties en cliëntenraden (problemen rondom) brandveiligheid onder de aandacht brengen bij zorgorganisaties.

  • Op de website van de Nationale Brandpreventieweken zijn de projecten om senioren bewuster te maken van brandgevaar en te ondersteunen bij preventieve maatregelen overzichtelijk samengebracht.

  • Een overzicht van producten van de methode 'Geen nood bij brand'. De methode is door brandweer en zorginstellingen ontwikkeld om bewustzijn van brandveiligheid en de zelfredzaamheid te vergroten.

  • De methode 'Geen nood bij brand' bestaat uit achttien stappen die één voor één worden beschreven in dit document. De methode is door brandweer en zorginstellingen ontwikkeld om bewustzijn van brandveiligheid en de zelfredzaamheid te vergroten.

Pagina's