Kennisbank

  • Bij brandpreventie is samenwerking essentieel. Alleen samen kom je tot de best denkbare oplossingen, die minimaal voldoen aan de wettelijke brandveiligheidseisen.

  • Met VR Brandveiligheid leren medewerkers vaardigheden door situaties 'echt' te ervaren. Virtual reality is flexibel inzetbaar, waardoor medewerkers getraind kunnen worden die anders niet eens aan de beurt zouden komen.

  • De online applicatie BrandWijzer maakt het voor zorgorganisaties mogelijk om te zien of alle onderdelen van hun organisatie vanuit een risicogestuurd perspectief afdoende brandveilig zijn.

  • Het infoblad ‘Bouwstenen implementatie risicogestuurde brandveiligheid’ geeft een overzicht van hulpmiddelen en instrumenten (‘bouwstenen’) die kunnen worden gebruikt bij de overgang van regelgerichte naar risicogestuurde brandveiligheid.

  • Veiligheidsregio’s werken al jaren samen met zorginstellingen om brandveiligheid en zorgcontinuïteit te waarborgen.

  • De materialen van ‘Ik maak de zorg brandveilig’ kunnen worden ingezet om zowel medewerkers als cliënten en patiënten voor te lichten over brandveiligheid.

  • Onderzoeksrapport uit 2017 van Octaaf Advies in opdracht van ActiZ en VGN over inspectiecertificering van brandmeldinstallaties.

  • Risicogestuurde brandveiligheid is een begrip bij UMC Groningen. Alle medewerkers kennen hun rol bij brand, afdeling voor afdeling wordt gekeken naar risico’s en worden passende maatregelen getroffen.

Pagina's