Kennisbank

  • De locatie Corte Foort van VVT-organisatie BrabantZorg is in 2016 nieuw opgeleverd. Bij de ontwikkeling van het nieuwbouwproject kon het betrokken projectteam alles in het werk stellen om een omgeving te creëren waarin cliënten prettig wonen en medewerkers prettig werken. “Dat is ons einddoel. Brandveiligheid is daar een belangrijk onderdeel van.”

  • De Carante Groep - een samenwerkingsverband van 13 zelfstandige stichtingen - is hard bezig met een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid. De basale insteek: in scenario's denken.

  • Veiligheidsregio’s werken al jaren samen met zorginstellingen om brandveiligheid en zorgcontinuïteit te waarborgen.

  • De materialen van ‘Ik maak de zorg brandveilig’ kunnen worden ingezet om zowel medewerkers als cliënten en patiënten voor te lichten over brandveiligheid.

  • Onderzoeksrapport uit 2017 van Octaaf Advies in opdracht van ActiZ en VGN over inspectiecertificering van brandmeldinstallaties.

  • Risicogestuurde brandveiligheid is een begrip bij UMC Groningen. Alle medewerkers kennen hun rol bij brand, afdeling voor afdeling wordt gekeken naar risico’s en worden passende maatregelen getroffen.

  • UMC Utrecht heeft een eigen bedrijfsbrandweer voor onder andere brandbestrijding, ontruimen en trainen. Hiermee vervangen ze hun BHV-organisatie en vangen ze zo’n tachtig procent van de alarmmeldingen af van brandweer Utrecht.

  • Bij Esdégé-Reigersdaal doen ze er alles aan om een brandveilige omgeving aan hun medewerkers en cliënten te bieden. Niet alleen op bouwkundig en installatietechnisch vlak doen ze meer dan wettelijk verplicht is, ook in BHV en oefenen gaan ze ver.

Pagina's