Kennisbank

  • Jaren geleden had Yulius moeite om op alle locaties te voldoen aan de wet- en regelgeving van brandveiligheid. Tegenwoordig hebben ze dat innovatief geborgd en vormt risicogestuurd denken en handelen de basis. ”We krijgen het steeds meer bij mensen tussen de oren.”

  • De fatale brand bij Rivierduinen in 2011 maakte ook wat los bij GGZ Drenthe. Het was de aanleiding om de eigen brandveiligheid te onderzoeken. En daar bleek veel winst te behalen. “Die brand heeft duidelijk gemaakt dat we echt bewust naar risico’s moeten kijken. Nu, zes jaar later, is brandveiligheid onderdeel van ieders werk.”

  • De locatie Corte Foort van VVT-organisatie BrabantZorg is in 2016 nieuw opgeleverd. Bij de ontwikkeling van het nieuwbouwproject kon het betrokken projectteam alles in het werk stellen om een omgeving te creëren waarin cliënten prettig wonen en medewerkers prettig werken. “Dat is ons einddoel. Brandveiligheid is daar een belangrijk onderdeel van.”

  • De Carante Groep - een samenwerkingsverband van 13 zelfstandige stichtingen - is hard bezig met een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid. De basale insteek: in scenario's denken.

  • Veiligheidsregio’s werken al jaren samen met zorginstellingen om brandveiligheid en zorgcontinuïteit te waarborgen.

  • De materialen van ‘Ik maak de zorg brandveilig’ kunnen worden ingezet om zowel medewerkers als cliënten en patiënten voor te lichten over brandveiligheid.

  • Onderzoeksrapport uit 2017 van Octaaf Advies in opdracht van ActiZ en VGN over inspectiecertificering van brandmeldinstallaties.

  • Risicogestuurde brandveiligheid is een begrip bij UMC Groningen. Alle medewerkers kennen hun rol bij brand, afdeling voor afdeling wordt gekeken naar risico’s en worden passende maatregelen getroffen.

Pagina's