VR Brandveiligheid

Met VR Brandveiligheid leren medewerkers vaardigheden door situaties 'echt' te ervaren. Virtual reality is flexibel inzetbaar, waardoor medewerkers getraind kunnen worden die anders niet eens aan de beurt zouden komen. De herkenbare trainingsmodules van VR Brandveiligheid zijn speciaal ontwikkeld in samenspraak met veiligheidscoördinatoren en hoofden BHV van zorginstellingen. VR Brandveiligheid sluit perfect aan bij een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid.