Voorbeeldprojecten brandveiligheid senioren

De brandveiligheid van senioren die zelfstandig of beschermd wonen heeft veel aandacht. In het hele land zijn door brandweer en zorgorganisaties intiatieven genomen en samenwerkingsprojecten gestart om deze doelgroep bewuster te maken van brandgevaar en te ondersteunen bij preventieve maatregelen.

Op de website van de Nationale Brandpreventieweken zijn de projecten overzichtelijk samengebracht.