Veranderplan Geen nood bij brand in Ziekenhuis Rijnstate

Ziekenhuis Rijnstate heeft aan de hand van de methode 'Geen nood bij brand' een veranderplan opgesteld. In het veranderplan leest u de aanpak van analyse tot borging voor een integrale brandveiligheid-systematiek.

'Geen nood bij brand' (GNBB) is een methode van Brandweer Nederland, waarbij zorgorganisaties en brandweer samen afspraken maken over een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid. Het project GNBB past binnen de strategie van Rijnstate en de eisen die externe instanties aan Rijnstate stellen. Het resultaat van het project GNBB heeft een harde kant (Masterplan Brandveiligheid) en een zachte kant (cultuurverandering waardoor het veiligheidsbewustzijn bij medewerkers altijd aanwezig is en geïntegreerd is in hun dna).

Naast het veranderplan kunt u een drietal verdiepende documenten downloaden over de invulling van het brandveiligheidsbeleid van Ziekenhuis Rijnstate.

Zie ook: