Veiligheidsscan brandveiligheid

De Veiligheidsscan is een door 's Heeren Loo ontwikkeld instrument, dat (periodiek) het niveau van (brand)veiligheid in een gebouw meet. De Veiligheidsscan wordt uitgevoerd op vier hoofdonderwerpen:

  • Organisatorisch. Hoe worden de zaken rondom veiligheid door medewerkers uitgevoerd?
  • Bouwkundig. Hoe is de veiligheid van het gebouw? Denk aan vluchtwegen, gebruikte materialen, compartimentering.
  • Installatietechnisch. Hoe is het gesteld met de installaties en de veiligheid ten aanzien van elektrotechnische zaken?
  • Beleid. Wat is er wel en niet geborgd in beleid.

Dit levert een vragenlijst op met 170 punten die getoetst worden. Er wordt getoetst op het wettelijk minimaal niveau, maar kan worden uitgebreid met specifieke wensen en eisen van de instelling. De Veiligheidsscan geeft gedetailleerd inzicht in het totale veiligheidsniveau van de gehele instelling.