Tien visie-elementen voor verantwoord brandveiligheidsbeleid

In dit document wordt de visie van ActiZ op brandveiligheidsbeleid in de ouderenzorg in tien visie-elementen beschreven. Met verantwoord brandveiligheidsbeleid wordt bedoeld: het nemen van brandpreventieve en voorbereidende maatregelen met als doel om tegen minder of gelijkblijvende kosten een gelijkwaardige of betere brandveiligheid binnen de langdurige zorg te realiseren.

Voor wie?

De tien visie-elementen hebben als doel om bestuurders en beleidsmakers in de ouderenzorg inzicht en input te geven bij de besluitvorming over en de inrichting van het brandveiligheidsbeleid.