Schema brandmeldinstallaties (BMI)

In dit schema wordt inzichtelijk gemaakt wat de consequenties zijn voor de brandmeldinstallaties (BMI) bij toename van de intensiteit van zorg.