Inspectiecertificering van brandveiligheid in de zorg

Onderzoeksrapport uit 2017 van Octaaf Advies in opdracht van ActiZ en VGN over inspectiecertificering van brandmeldinstallaties. De belangrijkste conclusies uit het rapport: 

  • Zorginstellingen vinden dat de wijze waarop inspectiecertificering wordt uitgevoerd, onvoldoende aansluit bij (specifieke doelgroepen in) de zorg.
  • Zorginstellingen zijn laat begonnen met het traject.
  • De capaciteit bij inspectie-instellingen is onvoldoende.
  • Het ontbreekt aan een peildatum voor de geldigheidsduur van een inspectiecertificaat.
  • De aanpak van onderhoudsbedrijven en branddetectiebedrijven is onvoldoende.
  • Er is verschil in interpretatie van eisen tussen partijen.

Zie ook Inspectiecertificering brandmeldinstallaties moet eenvoudiger.