Infoblad Risicoprofielen cliënt of patiënt

Een risicoprofiel zoals bedoeld in dit infoblad is de verzameling van specifieke brandveiligheidsrisico’s die voortkomen uit de kenmerken en het gedrag van cliënten of patiënten. Een risicoprofiel kan worden gemaakt voor één cliënt of patiënt, of voor een hele groep.

Voor wie?

De doelstelling van dit infoblad is het aanreiken van een handvat aan zorgmedewerkers met brandveiligheidstaken, waarmee een risicoprofiel van een cliënt of patiënt kan worden gemaakt dan wel beoordeeld. Hiermee kan de instelling invulling geven aan dit aspect van een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid.