Handreiking Integrale aanpak brandveiligheid in de ggz

De handreiking 'Integrale aanpak brandveiligheid' van het programma 'Veilige zorg, ieders zorg' in de ggz beschrijft hoe ggz-instellingen brandveiligheid risicogestuurd en integraal kunnen aanpakken.

Voor wie?

De handreiking is met name bedoeld voor bestuurders, managers, leidinggevenden en beleidsmedewerkers in de geestelijke gezondheidszorg die verantwoordelijk zijn voor de brandveiligheid in hun organisatie of voor een deelaspect hiervan.