Branchevisie en handleiding voor verantwoord brandveiligheidsbeleid in de langdurige zorg

Met een branchevisie wil ActiZ invulling geven aan risicogestuurde brandveiligheid. Deze handleiding stelt vanzelfsprekendheden ter discussie, besteedt aandacht aan gelijkwaardige en effectieve oplossingen (waaronder automatische blussystemen) en haalt de bedoeling achter regels naar voren. Op basis van kennis van zaken en een eigen risico-analyse zullen zorgorganisaties invulling moeten geven aan brandveiligheid.

Voor wie?

De handleiding bestaat uit twee delen. Het eerste deel is bedoeld voor bestuurders en management in de langdurige zorg. Het geeft aan de hand van observaties een beeld van brandveiligheid in de langdurige zorg. Aan de hand van visie-elementen wordt uitgelegd wat redelijke brandveiligheid binnen de langdurige zorg betekent.

In het tweede deel wordt concreet gemaakt hoe (brand)veiligheidscoördinatoren in de langdurige zorg brandveiligheidsbeleid in de praktijk tot uitvoering kunnen brengen, voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw en in een verbouwingsfase.