Bewaarkaart 'Brandveiligheid in de zorg en opvang'

De Bewaarkaart 'Brandveiligheid in de zorg en opvang' voor cliëntenorganisaties en -raden is een overzichtelijke checklist om (problemen rondom) brandveiligheid onder de aandacht te brengen bij zorgorganisaties. Het geeft tips over waar u op moet letten als u door het gebouw loopt, wat u aan cliënten en medewerkers kunt vragen en wat u de manager of directeur kunt voorleggen. De Bewaarkaart is een uitgave van samenwerkende cliëntenorganisaties, mogelijk gemaakt door het ministerie van BZK en VWS.

Voor wie?

Deze Bewaarkaart is bedoeld voor medewerkers en vrijwilligers van cliëntenorganisaties en voor cliëntenraden.