Arbocatalogus Bedrijfshulpverlening VVT

In de Arbocatalogus BHV voor de VVT-branche wordt ingegaan op de organisatie van de bedrijfshulpverlening. Hierin zijn de nieuwste inzichten opgenomen over wat een verantwoorde BHV-organisatie voor de zorg is.

Voor wie?

De Arbocatalogus BHV is geschreven voor de beleidsmakers en staffunctionarissen in de VVT die verantwoordelijk zijn voor vormgeving en uitvoering van de bedrijfshulpverlening.