Ambitiepaper risicogestuurde brandveiligheid in de zorg

Van regelgericht naar risicogegestuurd. Dat is het uitgangspunt bij het beleid dat de zorgbranches formuleren voor brandveiligheid. In dit ambitiepaper van het COT hebben de zorgbranches dit uitgangspunt laten uitwerken. Het programma De Zorg Brandveilig, waar deze webportal onderdeel van is, is gebaseerd op de aanbevelingen die het ambitiepaper doet.

Voorheen werd brandveiligheid in de zorg vooral benaderd vanuit wet- en regelgeving. Gebleken is dat alleen het voldoen aan wet- en regelgeving niet leidt tot een optimale brandveiligheid, omdat dan mogelijk onvoldoende gekeken wordt naar de feitelijke risico’s. Daarom is een omslag nodig naar een risicogestuurde benadering van brandveiligheid in de zorgsector.

Om dit beleid écht van de grond te laten komen, committeren alle partijen (waaronder de ministeries, instelling, brandweer, inspecties en de Onderzoeksraad voor de veiligheid) zich aan de inhoud van het ambitiepaper.