Branches

De Zorg Brandveilig wordt uitgevoerd door vijf werkgeversorganisaties die zijn verenigd in Brancheorganisaties Zorg (BoZ). Dit is het samenwerkingsverband van ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN. Op het gebied van brandveiligheid trekken de branches samen op met Brandweer Nederland.

Klik verder voor meer informatie per branche.

Met een integrale en risicogestuurde aanpak van brandveiligheid, ontstaat overzicht over het geheel aan mogelijke risicofactoren.

VVT

Brandveiligheid: daar zorgen we samen voor. Een brandveilige omgeving is een gedeelde verantwoordelijkheid, zowel op landelijk niveau als binnen zorgorganisaties zelf.

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) stelt bij de zorgverlening aan haar cliënten kwaliteit en veiligheid voorop.

De umc’s, verenigd in de NFU, vervullen een voortrekkersrol in ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsverbetering van zorg.

Zorg draait om veiligheid. Ziekenhuizen en instellingen voor specialistische zorg en revalidatie zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van patiënt, medewerkers en bezoekers, binnen het zorgproces maar ook op de locatie waar de zorg verleend wordt.

Brandweer Nederland gaat met het programma De Zorg Brandveilig actief de samenwerking aan met de zorg om een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid te stimuleren.