Workshops Implementeren van risicogestuurde brandveiligheid

Een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid is maatwerk per organisatie en per locatie, daar is geen blauwdruk voor te geven. Maar er bestaan wel handige tools en hulpmiddelen om die aanpak succesvol te organiseren. De Zorg Brandveilig heeft daarvoor zogenaamde bouwstenen ontwikkeld. Die bouwstenen staan centraal in een traject met twee workshops waarin u onder begeleiding van het COT en de Octaaf Groep aan de slag gaat met de implementatie van risicogestuurde brandveiligheid in uw eigen organisatie. U kunt zich nu inschrijven voor de startworkshop op woensdag 23 mei.

Het COT en de Octaaf Groep ontwikkelden in het kader van het programma De Zorg Brandveilig het infoblad ‘Bouwstenen implementatie risicogestuurde brandveiligheid’. Aan de hand van deze bouwstenen kunt u brandveiligheid in uw organisatie stap voor stap op een risicogestuurde manier organiseren, met uw huidige aanpak als startpunt. Dat is de basis van de workshops waarin u onder begeleiding intensief bezig gaat met de implementatie in uw organisatie.

Van ambitie tot concrete aanpak

In de eerste workshop op woensdag 23 mei krijgt u de benodigde uitleg en ondersteuning van het COT en Octaaf Groep om zelf stappen te zetten. U formuleert uw ambitie, brengt de huidige situatie in kaart en benut de bouwstenen om tot passende uitwerking van risicogestuurde brandveiligheid te komen. U gaat vervolgens op basis van het resultaat van de workshop in uw instelling aan het werk, met coaching op afstand.

In het najaar volgt een tweede workshop, waarin u de voorlopige resultaten bespreekt, uw ambitie herijkt en uw aanpak voor het vervolg uitwerkt. Datum en locatie van deze tweede workshop worden ingepland in overleg met de deelnemers.

Voor wie?

De workshops zijn toegankelijk voor iedereen die werkt in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen, umc's en revalidatiecentra en zich bezighoudt met het opstellen en uitvoeren van plannen voor brandveiligheid, bijvoorbeeld beleidsmedewerkers of locatiemanagers.

Er is plaats voor maximaal 8 zorgorganisaties. Per organisatie is een limiet van 2 deelnemers. Zo is er alle ruimte voor optimale begeleiding en om passende keuzes te maken voor uw organisatie. Bij grotere belangstelling organiseren wij aanvullende workshops.

Kosten en aanmelden

De kosten voor deelname aan de twee workshops, incl. tussentijdse ondersteuning, bedragen in totaal € 1.000,- per zorgorganisatie (1 of 2 deelnemers). Inschrijven is niet meer mogelijk.