De meest actuele inzichten in brandveiligheid in de zorg

Bij het bieden van een veilige omgeving aan cliënten en patiënten hoort een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid. Die aanpak gaat verder dan het voldoen aan wet- en regelgeving en levert een integraal inzicht in risico’s en risicofactoren op, op basis waarvan maatregelen op maat kunnen worden genomen. Op deze website vindt u de meest actuele inzichten die u kunt gebruiken om ook in uw organisatie risicogestuurd met brandveiligheid aan de slag te gaan.

Zoek in de kennisbank

Handreikingen, werkwijzen, goede voorbeelden en meer. Alles is afkomstig van Brancheorganisaties Zorg en Brandweer Nederland.

Laatste nieuws